Automatyk – zawód z przyszłością

Automatyka przemysłowa

Zawód automatyka przemysłowego ma przed sobą przyszłość. Coraz więcej zakładów przemysłowych wdraża rozwiązania unowocześniające linie produkcyjne. To z kolei powoduje, że na rynku pracy poszukiwani są fachowcy, którzy potrafią budować i utrzymywać w ruchu systemy sterowania maszyn przemysłowych.

 

Maszyna ma tę przewagę nad człowiekiem, że pracuje wydajniej, precyzyjniej, powtarzalnie, nie popełnia błędów, nie męczy się. Z tych powodów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, systematycznie odchodzi się od wytwórstwa ręcznego na rzecz automatycznej produkcji maszynowej. Proces ten jest już na tyle daleko posunięty, że wiele produktów wytwarza się bez udziału człowieka. Według doniesień medialnych, najnowszy model smartfona iPhone firmy Apple jest wytwarzany całkowicie automatycznie, bez udziału ludzi. W przypadku przemysłu motoryzacyjnego, przy produkcji niektórych modeli samochodów, nawet 95% prac spawalniczych przeprowadzają automaty. W wielu magazynach praktycznie wszystkie czynności wykonują roboty. Dynamiczny rozwój automatyki przemysłowej stwarza zapotrzebowanie na fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie.

 

Automatyka przemysłowa to dziedzina interdyscyplinarna. Dobry automatyk powinien posiadać dogłębną wiedzę w takich obszarach techniki i nauki, jak:

  • teoria sterowania – pozwala projektować i diagnozować nowoczesne regulatory i układy sterowania;
  • elektryka – wymagana jest znajomość zasady działania, montażu, serwisowania aparatury elektrycznej występującej w obwodach układów sterowania;
  • elektronika – dogłębna znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej pozwala serwisować oraz diagnozować podzespoły używane w układach sterowania i budować własne układy elektroniczne;
  • enerogelektronika – znajomość energoelektroniki pozwala serwisować istniejące podzespoły oraz budować własne przekształtniki zasilające urządzenia wykonawcze obwodów siłowych;
  • mechanika, fizyka – dobra znajomość mechaniki i fizyki pozwala odpowiednio dobierać podzespoły wykonawcze oraz diagnozować problemy występujące przy eksploatacji maszyn;
  • programowanie – umiejętność programowania sterowników programowalnych, paneli operatorskich, serwosterowników, mikrokontrolerów to niezbędne umiejętności, które powinien posiadać nowoczesny automatyk przemysłowy;
  • informatyka – bardzo ważna jest znajomość informatyki, a w szczególności programowania, algorytmów, baz danych, systemów operacyjnych, komputerów i sieci teleinformatycznych oraz oprogramowania wspomagającego pracę automatyka;
  • pneumatyka, hydraulika siłowa – znajomość pneumatyki i hydrauliki pozwala projektować i diagnozować układy zasilane sprężonym powietrzem oraz olejem;
  • technologia – znajomość technologii wytwarzania danego produktu jest niezbędna do konstrukcji układu sterowania;
  • matematyka – sprawne posługiwanie się matematyką pozwala wykonywać niezbędne obliczenia.

 

Choć praca automatyka przemysłowego wymaga nieustannej nauki i wyrzeczeń, to daje wiele satysfakcji. Gratyfikacją za ciężką pracę przy projektowaniu, wykonywaniu i montażu systemów sterowania linii przemysłowych są pracujące prawidłowo i bezawaryjnie maszyny.

 

Inne materiały:
http://www.pawlak-automatyka.pl

Komentowanie jest wyłączone.