Drukuj

Rozwiązania dla rezystorów przemysłowych

Automatyczne rozruszniki oporowe o mocach od 100kW do 1MW

Automatyczny rozrusznik oporowy, asynchroniczny silnik pierścieniowy, ciężki rozruchpolska myśl techniczna dobra cenaW układach napędowych o ciężkim rozruchu z asynchronicznymi silnikami pierścieniowymi, w trakcie rozruchu, prędkość obrotowa regulowana jest poprzez wyłączanie kolejnych stopni rezystora rozruchowego wraz z nabieraniem prędkości przez maszynę elektryczną.

Razem z firmą Simpax (dawniej Simet), czołowym polskim producentem rezystorów przemysłowych (oporników przemysłowych), polecamy rozruszniki serii ARE – w pełni automatyczne urządzenia służące do rozruchu i regulacji prędkości asynchronicznych silników pierścieniowych. Przełączanie stopni oporowych odbywa się automatycznie w zależności od aktualnej prędkości obrotowej mierzonej na podstawie częstotliwości prądu indukowanego w uzwojeniu wirnika silnika. Rozruszniki ARE wyposażone są w mikroprocesorowe sterowniki MCR kontrolujące proces rozruchu oraz regulacji prędkości silnika.

TROCHĘ TEORII: Rozruch i właściwości asynchronicznych silników pierścieniowych

Dawniej do wyłączania kolejnych stopni rezystora rozruchowego stosowano przekaźniki czasowe. Rozwiązanie to jednak posiada szereg wad takich, jak nieoptymalny rozruch oraz skrócenie żywotności silnika, na skutek dużych prądów mogących występować podczas rozruchu. Zastosowanie sterownika załączającego stopnie rozruchowe na podstawie aktualnej wartości częstotliwości prądu indukowanego w uzwojeniu wirnika silnika przekłada się bezpośrednio na wydłużenie okresu eksploatacji silnika oraz urządzeń zeń sprzęgniętych.

Silniki pierścieniowe, przy zerowej prędkości, zapewniają moment nawet o trzykrotnej wartości momentu znamionowego, co stanowi dwukrotnie większą wartość w stosunku do silników klatkowych. Ponadto silniki te, w trakcie rozruchu, pobierają ponad dwukrotnie mniejszy prąd z sieci zasilającej. Relatywnie niski koszt układów napędowych z asynchronicznymi silnikami pierścieniowymi sprawia, że urządzenia tego typu są nadal stosowane w zakładach przemysłowych.

Układy napędowe oparte o asynchroniczne silniki pierścieniowe stosuje się także w maszynach wymagających regulacji prędkości, tj. windach górniczych, suwnicach, wózkach jezdnych.

W zależności od potrzeb, układ siłowy (rezystorowy) rozrusznika może zostać wykonany w oparciu o rezystory płytowe, rezystory taśmowe bądź rezystory w izolacji olejowej. Szczegółowe rozwiązanie zostanie opracowane specjalnie dla Państwa przez zespół doświadczonych inżynierów, na podstawie danych znamionowych silnika oraz przeznaczenia maszyny.

Zalety układów napędowych z zastosowaniem automatycznego rozrusznika oporowego serii ARE:

  • bardzo duża niezawodność układu,
  • możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach,
  • niższa cena całego układu napędowego w stosunku do rozwiązania z zastosowaniem falownika,
  • prostsza obsługa i eksploatacja urządzenia w stosunku do układu z falownikiem,
  • oferujemy kompletne rozwiązanie umożliwiające sterowanie asynchronicznym silnikiem pierścieniowym.

CYFROWY STEROWNIK ROZRUSZNIKA: Mikroprocesorowy Częstotliwościowy Regulator

Rozruszniki wyposażone są w mikroprocesorowe sterowniki MCR. Mikroprocesorowy Częstotliwościowy Regulator jest nowoczesnym cyfrowym kontrolerem sterującym procesem rozruchu oraz zapewniającym stopniową regulację prędkości obrotowej asynchronicznych silników pierścieniowych. Głównym zadaniem urządzenia jest pomiar aktualnej wartości częstotliwości prądu indukowanego w uzwojeniu wirnika silnika oraz przełączanie właściwych stopni rozruchowych, odpowiadających zmierzonej częstotliwości. Urządzenie automatycznie zapewnia płynny i optymalny rozruch maszyny, przy zmieniającym się obciążeniu, co jest niewątpliwą zaletą w stosunku do stosowanych niegdyś rozwiązań opartych o przekaźniki czasowe. Należy zauważyć, że po naciśnięciu przez operatora przycisku załączającego, rozruch odbywa się w pełni automatycznie. Sterownik może obsługiwać nawet osiem stopni rozruchowych – posiada wbudowanych osiem w pełni konfigurowalnych niezależnych programowych przekaźników, z których każdy może pełnić rolę przekaźnika częstotliwościowego, czasowego bądź łączonego (częstotliwościowo-czasowego). Ponadto dla poszczególnych przekaźników można ustawić blokadę wyzwalaną sygnałem zewnętrznym bądź skonfigurować sterownik przekaźników, umożliwiający aktywację przekaźników indywidualnymi sygnałami zewnętrznymi. Warto podkreślić, że wymieniony sterownik przekaźników pozwala na wykorzystanie kontrolera do stopniowej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników pierścieniowych, co znajduje zastosowanie np. w windach górniczych oraz w suwnicach. W sterowniku zastosowano wyjścia tranzystorowe, co przekłada się na mniejszą awaryjność urządzenia; przekaźniki elektromechaniczne instalowane są bezpośrednio w szafie elektrycznej, co ułatwia ich ewentualną wymianę. MCR oferuje także wiele dodatkowych funkcji, dzięki którym stanowi on kompletne rozwiązanie umożliwiające optymalny rozruch, hamowanie i zatrzymanie asynchronicznego silnika pierścieniowego. Do regulatora można podłączyć szereg czujników oraz przełączników, w tym czujniki temperatury, wyłącznik awaryjny, przyciski wyboru kierunku załączenia silnika oraz przycisk zatrzymania. MCR umożliwia sterowanie układem chłodzenia rezystorów w trybie czasowym bądź temperaturowym. W przypadku rezystorów chłodzonych olejem, można wykorzystać funkcję sterownika służącą do kontroli poziomu oleju i jego temperatury. W MCR zastosowano system zabezpieczający od utyku, którego zadaniem jest awaryjne wyłączenie sterowania w sytuacji, gdy na skutek zbyt ciężkiego rozruchu silnik nie jest w stanie wystartować. Ponadto w regulatorze została zaimplementowana funkcja histerezy oraz dwa algorytmy filtrów cyfrowych mające za zadanie wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk mogących występować na skutek ewentualnych zakłóceń w nieprzyjaznym środowisku przemysłowym. Sterownik posiada graficzny wyświetlacz LCD, na którym w przystępny sposób wyświetlana jest informacja o aktualnym stanie urządzenia. Operator może zapoznać się z aktualną wartością częstotliwości prądu indukowanego w uzwojeniu wirnika silnika bądź sprawdzić, który stopień rozruchowy jest aktualnie załączony. Ponadto, na wyświetlaczu wykreślany jest na bieżąco przebieg obrazujący zmiany wartości częstotliwości w funkcji czasu, dzięki czemu można kontrolować proces rozruchu silnika, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych. Wszelkich ustawień parametrów technologicznych dokonuje się za pomocą intuicyjnego menu wypisującego wszelkie komunikaty w języku polskim. Dostęp do menu może być zabezpieczony hasłem. Obsługa urządzenia ma dostęp do diagnostycznej funkcji odczytu historii zdarzeń, które ostatnio miały miejsce podczas rozruchu.

Szczegółowe informacje dotyczące rozrusznika serii ARE można uzyskać na stronie internetowej firmy Simpax pod adresem: http://simpax.pl/pl/rodzaje-rezystorow/rezystory-rozruchowe/rozruszniki-automatyczne-rezystancyjne.


rezystory przemysłowe, oporniki przemysłowe, rozruszniki oporowe, ciężki rozruch, asynchroniczne silniki pierścieniowe