Print

Wyznaczanie liczby stopni rozruchowych w układzie napędowym z asynchronicznym silnikiem pierścieniowym

Do napędu maszyn przemysłowych o ciężkim rozruchu stosuje się asynchroniczne silniki pierścieniowe. W trakcie rozruchu w tego rodzaju układach napędowych prędkość obrotowa regulowana jest poprzez wyłączanie kolejnych stopni rezystora rozruchowego wraz z nabieraniem prędkości przez maszynę elektryczną. Poniżej zaprezentowano metodę wyznaczania liczby stopni rozruchowych w układzie napędowym z asynchronicznym silnikiem pierścieniowym.

Liczba stopni rozruchowych w układzie napędowym z asynchronicznym silnikiem pierścieniowym, wzór

gdzie:

sn - poślizg znamionowy,

n0 - prędkość synchroniczna (zależy od liczby par biegunów),

nn - prędkość znamionowa,

I2max - maksymalny prąd rozruchowy,

I2n - maksymalny prąd rozruchowy w punkcie znamionowym,

I2min - minimalny prąd rozruchowy,

m - liczba stopni rozruchowych.

Przykład obliczenia liczby stopni rozruchowych:

Dane silnika:

nn = 970[obr/min],

I2n = 86[A],

pM = Mk / Mn = 2.

Założenie:

moment oporowy jest niezależny od prędkości obrotowej i wynosi Mm = 0,8•Mn; ponadto I2max = 1,8•I2n = 154,8[A], I2min = 0,9•I2n = 77,4[A]

Liczba stopni rozruchowych w układzie napędowym z asynchronicznym silnikiem pierścieniowym, przykład

Zatem, obieramy cztery stopnie rozruchowe.

Wyznaczanie_liczby_stopni_rozruchowych_w_układzie_napędowym_z_asynchronicznym_….pdf

Inne materiały:

Rezystory przemysłowe, rozruszniki oporowe
Wyznaczanie rezystancji dodatkowych poszczególnych stopni rozrusznika oporowego